Yeniden Yapılandırma, Aciz Hali ve İflas

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak konkordato, iflas, aciz hali, tasfiye, kayyım atanması, moratoryum, nakit akışına ilişkin sorunlar gibi finansal anlamda çeşitli sıkıntılar ile karşı karşıya kalan müvekkillerimize söz konusu menfi süreçlerin her aşamasında hukuki destek vermekteyiz. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz arasında;

– Finansal yeniden yapılandırmanın hukuki şartları, söz konusu borcun yapısı ve somut finansal şartlar uyarınca hukuki yönden uygulanabilir model ve projelerin planlanması ve söz konusu finansal model ve projelerin kredi veren finansal kuruluşları veya borçlu şirketleri temsilen müzakere edilmesi,

– İlgili hukuki dokümanların hazırlanması ve gerekli ise sicilde tescili vasıtasıyla teminat yapılarının tesis edilmesi ve teminatların icra edilmesi,

– Geçici hukuki koruma yollarına başvurulması,

– Finansal sorunlar yaşayan şirketlerin taraf olduğu birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesi,

– Konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iflas ve tasfiye prosedürlerinde hukuki danışmanlık sağlanması yer almaktadır.

Son Yayınlar