Birleşme & Devralmalar

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı gerek satıcı gerekse alıcı taraf olarak anlaşmaya katılan özel ve halka açık yerli ve uluslararası şirketlere;

– Gizlilik sözleşmeleri, niyet mektupları, davet mektupları, ön protokoller, pay sahipleri sözleşmeleri ve hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

– Birleşme ve devralma öncesinde hukuki denetim (legal due diligence) gerçekleştirilmesi, teminat mekanizmalarının kurulması ve Rekabet Kurumu’ndan işlem gerçekleşmeden önce gerekli izinlerin alınması dahil olmak üzere tüm birleşme ve devralma süreci aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunma konusunda geniş tecrübe sahibidir.

Bununla beraber, alım ve satım opsiyonları, tür değişiklikleri, kısmi bölünme, azınlık pay satışları, ortak teşebbüsler, stratejik birleşmeler ve bölünmeler ile şirketin belirli bölümlerinin ayrılarak başka bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi gibi işlemlerde de hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Son Yayınlar