Rekabet Hukuku

Şirket birleşme ve devralmaları ve ortak girişim faaliyetleriyle ilgili işlemlere dair Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimlerin hazırlanması ve takibi konusu dahil olmak üzere rekabet hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Bununla beraber, Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmalarda uyum taahhütnamelerinin, savunma dilekçelerinin hazırlanması ve sözlü savunmalarda müvekkillerimizin temsili ile Rekabet Kurumu kararlarına karşı idari yargıda dava takibi başta olmak üzere rekabet düzenlemelerine ilişkin tüm süreç boyunca hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Son Yayınlar