Hakkımızda

Istanbul1
Istanbul2
Istanbul3
Istanbul4

Kurumsal Anlayış

2019 yılında kurulan Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerine hukukun her alanında nitelikli hukuk danışmanlığı hizmeti sunan İstanbul merkezli bir hukuk bürosudur.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, sürekli gelişen ve değişen modern iş dünyasının gereklerini dikkate alarak müvekkillerinin ticari ihtiyaçlarına uygun biçilmiş tam donanımlı ve yüksek kalitede bir avukatlık hizmetini tüm çalışma alanlarında sağlamayı ve bu doğrultuda müvekkillerinin taleplerini hızlı ve doğru bir biçimde karşılayacak uygun hukuki çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Kurumsal İlkelerimiz

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, kurumsal işleyişinde ve müvekkillerine sunmuş olduğu hizmetlerde yerel ve uluslararası mevzuata tam olarak uyum sağlamayı öncelikle ilke edinmektedir. Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak; dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin avukat-müvekkil ilişkisinin özünü oluşturduğunu bilmekte ve bu doğrultuda sunduğumuz hizmetlerin tamamında bu ilkeleri gerçek anlamda hayata geçirebilmek için gerekli tüm modern vasıtaları kullanmayı taahhüt etmekteyiz. Ortaklığımız nezdinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin kurumsal kimliğimize ve itibarımıza uygun biçimde yürütüldüğünü devamlı olarak gözlem ve kontrol etmekte, tüm takım arkadaşlarımız tarafından da kabul edilerek uygulandığını temin etmek için üst düzeyde çaba sarf etmekteyiz.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak çalışma alanlarımızda ve işe alım süreçlerimizde yalnızca bilgi, yetenek ve özveri gibi objektif kriterleri esas almakta, başta cinsiyet, ırk, dini inanç, kültür, etnik köken, ideoloji, toplumsal sınıf, yaş ve dezavantaj zeminleri olmak üzere ayrımcılığın her türlü çeşidini reddetmekteyiz.

Pro Bono

Toplumumuza karşı mesleki ve insani sorumluluğumuz olarak gördüğümüz pro bono çalışmalarımız için halihazırda sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerinin alışılagelmiş bir parçası olan ihtimam ve yetkinliği sağlamaya özen göstermekteyiz.