Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak çalışma alanlarımızda ve işe alım süreçlerimizde yalnızca bilgi, yetenek ve özveri gibi objektif kriterleri esas almakta, başta cinsiyet, ırk, dini inanç, kültür, etnik köken, ideoloji, toplumsal sınıf, yaş ve dezavantaj zeminleri olmak üzere ayrımcılığın her türlü çeşidini reddetmekteyiz.

Takım arkadaşlarımıza eşit muamele ve eşit fırsat sağlanmasını temin ederek çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda hesap verebilirliği gözeten kimliğimizi sürdürülebilir kılmayı etik ve kurumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kurum kültürümüzün doğal bir parçası olarak görmekteyiz.

Bu suretle kurumumuzun farklı perspektiflere sahip bireyler ile zenginleşmesinin ve fikirlerin serbestçe dile getirilebildiği bir atmosferin korunmasının, hem takım arkadaşları olarak birbirimize karşı olan ahlaki yükümlülüklerimizin hem de müvekkillerimize taahhüt ettiğimiz yetkin hizmetin sağlanması açısından yapıtaşı görevi gördüğüne inanmaktayız.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık prensibimizin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla müvekkillerimiz ve iş ortaklarımız ile bilgi alışverişinde bulunmakta ve bu bağlamda düzenlenen çeşitli ağlara ve etkinliklere katılım sağlayarak gündem ve stratejilerimizi güncel tutmaya gayret etmekteyiz.