Özel ve İşletme Odaklı Hukuki Çözümler

Nitelikli, pratik ve işletmeniz ihtiyaçlarına uygun biçilmiş hukuki danışmanlık hizmeti sunma konusunda azimliyiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku


Sektör odaklı bakış açısı ve teorik hukuki bilgi birikiminin birleşimi ile müvekkillerimize kurumsal uygulamalar dahil olmak üzere şirketler hukukunun her alanında hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Uyuşmazlık Çözümü


Yerel ve uluslararası dava takibi ile birlikte başta arabuluculuk ve tahkim olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları dahilindeki uyuşmazlık süreçlerine ilişkin kapsamlı bir tecrübeye sahibiz.

Hukuka UyumÇalışma alanlarımız dahilinde sunduğumuz birçok danışmanlık hizmeti özellikle regüle sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz için genellikle özenli bir hukuka uyum çalışmasını da gerekli kılmaktadır.

Birleşme & Devralmalar


Gerek satıcı gerekse alıcı taraf olarak anlaşmaya katılan özel ve halka açık yerli ve uluslararası şirketlere tüm birleşme ve devralma süreci aşamalarında hukuki danışmanlık vermekteyiz.

İş Hukukuİşletmelerin günlük operasyonları kapsamındaki istihdam ilişkilerine dair hukuki danışmanlık vermekte ve müvekkillerimizi iş uyuşmazlıklarında temsil etmekteyiz.

Enerji & AltyapıMüvekkillerimize ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine değin ve sonrasında nihai olarak projenin işletme dönemi dahil olmak üzere projelerin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bankacılık & Finans


Tüm finans dokümanlarının incelenmesi, hazırlanması ve müzakere edilmesi ve faaliyet gösteren aktörlerin mevzuata uyumunun sağlanması süreçlerinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Rekabet Hukuku


Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizi rekabet hukuku kapsamındaki birçok konuda temsil ediyoruz.

Sizleri önemli hukuki gelişmelerden haberdar ediyor, mevzuat ve güncel kararlar hakkındaki fikirlerimizi The Legal Monitor ile paylaşıyoruz.

İletişim