Uyuşmazlık Çözümü

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, uyuşmazlık çözümüne ilişkin mesleki bilgi birikimiyle yerel ve uluslararası dava takibi ile birlikte başta arabuluculuk ve tahkim olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları dahilindeki uyuşmazlık süreçlerine ilişkin kapsamlı bir tecrübeye sahiptir.

Ekibimiz, yerel ve uluslararası tahkim kurumları ve ad hoc tahkim nezdinde görülen ticari ve uluslararası yatırım uyuşmazlıklarında bireyler, şirketler, kurum ve kuruluşlar ile devletleri temsil etmektedir.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, haksız rekabet, sözleşme ihlalleri, kamu ihaleleri, kamulaştırma, sigorta ve hissedar uyuşmazlıkları gibi komplike uyuşmazlıklar dahil olmak üzere hukukun her disiplinine ilişkin dava ve tahkim süreçlerinde aktif biçimde faaliyet göstermektedir.

Söz konusu süreçler sonucunda verilen mahkeme ve hakem kararlarının tanınması, tenfizi ve icra edilmesi veya kanun yollarına başvurulması, iptal davası açılması ve geçici hukuki koruma yollarına başvurulması işlemlerini de müvekkillerimizin talebi doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

Son Yayınlar