Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak veri sorumlularının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tahtında yükümlülüklerin tespiti başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ticari elektronik iletilerin hukuki gereksinimleri konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İlaveten, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat doğrultusunda aşağıda yer alan hukuki çalışmaların yerine getirilmesinde hukuki destek sağlamaktayız:

– Veri işleyenler ve üçüncü kişiler ile kişisel verilerin yönetimine ilişkin akdedilmesi gereken sözleşmelerin hazırlanması,

– İşletmelerin çalışanlarına ve müşterilerine sunulacak aydınlatma, açık rıza, çerezler ve veri sorumlusuna başvuruya ilişkin hukuki metinlerin hazırlanması,

– Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na sunulması gereken yurt dışına kişisel verilerin aktarılması halinde taahhütnamelerin ve kişisel veri ihlali halinde ihlal bildiriminin hazırlanması,

– Müvekkillerimizin günlük kişisel veri işleme mekanizmalarını mercek altına alarak, kişisel veri envanterinin oluşturulması amacıyla kişisel verilerin işlenmesi aşamasından kişisel verilerin yok edilmesi/anonimleştirilmesi süreçlerine dek kişisel veri yönetimine ilişkin mevcut görünümün tespiti ve nihai olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydının tamamlanması,

– KVKK tarafından ilgili kişilerin şikâyeti üzerine veya re’sen inceleme başlatılması halinde veri sorumlusu sıfatını haiz müvekkillerimizin savunma aşamasında temsili,

– Müvekkillerimizin ilgili departmanlarına kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki yükümlülükler ve en iyi uygulamalara dair eğitimlerin verilmesi.

Son Yayınlar