Özel Sermaye Fonları

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak özel sermaye fonlarına dair aşağıda yer alanlar dahil olmak üzere tüm hukuki süreçlerde girişim sermayesi yatırım fonları, özel sermaye fon sponsorları, özel borç fonları ve serbest yatırım fonlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

– Özel sermaye fonu kuruluşu,
– Sınır ötesi işlemler,
– Kaldıraçlı satın almalar,
– Kamu özvarlıklarına özel sermaye yatırımları,
Birleşme ve devralmalar, halka arz ve iş kolu satışı (carve-out, spin-off) işlemleri,
– Yeniden yapılandırma,
– Yeniden sermayelendirme, 
– İflastan edinimler,
– Yatırımcılar ile müzakerelerin yürütülmesi.

Son Yayınlar