Pro Bono

Adalete erişimi ihtiyacı olan herkes için tesis etme gayesiyle Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak devamlı yürüttüğümüz pro bono hukuki yardım, kurumsal sorumluluk kültürümüzün yapıtaşlarından birisini teşkil etmektedir.

Toplumumuza karşı mesleki ve insani sorumluluğumuz olarak gördüğümüz pro bono çalışmalarımız için halihazırda sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerinin alışılagelmiş bir parçası olan ihtimam ve yetkinliği sağlamaya özen göstermekteyiz.

Herkes için adalete erişim” ve sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda, hak arayışı sürecinde hukuki temsil için ekibimize güvenen sınırlı imkanlara sahip bireyler, hukuk klinikleri, sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları ile birlikte pro bono çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.