Kurumsal İlkelerimiz

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, kurumsal işleyişinde ve müvekkillerine sunmuş olduğu hizmetlerde yerel ve uluslararası mevzuata tam olarak uyum sağlamayı öncelikle ilke edinmektedir. Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak; dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin avukat-müvekkil ilişkisinin özünü oluşturduğunu bilmekte ve bu doğrultuda sunduğumuz hizmetlerin tamamında bu ilkeleri gerçek anlamda hayata geçirebilmek için gerekli tüm modern vasıtaları kullanmayı taahhüt etmekteyiz. Ortaklığımız nezdinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin kurumsal kimliğimize ve itibarımıza uygun biçimde yürütüldüğünü devamlı olarak gözlem ve kontrol etmekte, tüm takım arkadaşlarımız tarafından da kabul edilerek uygulandığını temin etmek için üst düzeyde çaba sarf etmekteyiz.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerinin menfaati ve başarısı için sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda müvekkil odaklı ve inovatif hukuki çözümler üreterek müvekkillerine ve kendisine değer katmayı hedeflemektedir. Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi talebinin kendisine iletilmesini müteakip avukat-müvekkil ilişkisi kurulmadan önce yaptığı inceleme sonucunda ilgili kişinin faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatı ihlal ettiği veya ihlal etmesi yönünde önemli bir tehlike bulunduğu kanaatine varılması halinde kendisine teklif olunan işi yapmayı reddetme hakkına sahiptir.  Ayrıca, avukatlık mevzuatı ve mesleki etik yükümlülüklerimiz uyarınca hukuki menfaat çatışmasının meydana geleceği hallerde söz konusu çatışan menfaatleri potansiyel müvekkilimize bildirir ve hukuki temsil ilişkisinin kurulamama sebebini belirtmekteyiz.

Bununla birlikte, müvekkillerimizi profesyonel iş ilişkisinin ötesinde gerçek anlamda tanımaya önem verirken avukat-müvekkil ilişkisinin gerektiği sınırlar çerçevesinde hareket etmeye özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, kurumsal nezaket anlayışı çerçevesinde yasal, olağan ve uygun değere sahip hediyelerin alışverişi dışında, rüşvet veya yolsuzluğun herhangi bir formuna işaret edebilecek hediyeleri vermemeye, istememeye veya kabul etmemeye özellikle dikkat etmekte ve takım arkadaşlarımızın da aynı özenle davrandığını temin etmekteyiz.  

Gizlilik ilkesi, avukatlık mevzuatı ve mesleki etik yükümlülüklerimiz doğrultusunda avukat-müvekkil ilişkisinde en önem verdiğimiz kurumsal değerlerimizdendir. Bu kapsamda, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak, birlikte çalıştığımız takım arkadaşlarımızın da gizlilik ilkesine azami uyumu göstermesini sağlamakta, müvekkillerimizin ve potansiyel müvekkillerimizin gizli bilgi ve/veya ticari sır olarak kabul edilen her bilgisini tam anlamıyla gizli tutmak için en yüksek çabayı devamlı olarak göstermekteyiz. 

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak Çeşitlilik & Kapsayıcılık ilkemiz doğrultusunda ayrımcılığın her türlü çeşidini reddetmeyi kurumsal kültürümüzün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak görmekteyiz.  

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, kurumsal ilkeleri doğrultusunda müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun biçilmiş, sektör odaklı, tam donanımlı ve yüksek kalitede hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve bu süreçte hukuk teknolojilerini aktif biçimde kullanmaktadır.