The Legal Monitor

Filtreler ile arayın
Ara
Genel filtreler
İçerik Türü
Makaleler
Etkinlikler
Hukuk Bültenleri
Hukuki Değerlendirmeler
Çalışma Alanları
Sektörler
Hukuk Bültenleri

Konut Kiraları için Azami Kira Artış Oranının %25 ile Sınırlandırılması 1 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Gemi Sicil Yönetmeliği Yayımlandı

7283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de Gemi Sicil Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. 12.05.2023 tarihinde yürürlüğe …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Tutar Artırılıyor

28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınır Artırılıyor

16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri …

Daha Fazla »
Etkinlikler

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı 17. ICC Türkiye Tahkim Günü’ne Katılım Sağladı

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği …

Daha Fazla »
Makaleler

2022 E-Ticaret Hukuku Rehberi

E-ticaret işletmelerinin hak ve yükümlülüklerini etkileyen yeni hükümlerin önemli bir kısmı birincil ve ikincil mevzuatta gerçekleştirilen son değişiklikler ile yürürlüğe …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayınlanmış olup, Yönetmelik ile gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Bankaların ve Finansman Şirketlerinin Zorunlu Karşılık Oranları TCMB Tarafından Değiştirildi

20 Ağustos 2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Sınırlandırıldı

16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte …

Daha Fazla »