The Legal Monitor

Ara
Genel filtreler
İçerik Türü
Makaleler
Etkinlikler
Hukuk Bültenleri
Hukuki Değerlendirmeler
Çalışma Alanları
Sektörler
Hukuk Bültenleri

Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Tutar Artırılıyor

28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınır Artırılıyor

16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri …

Daha Fazla »
Etkinlikler

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı 17. ICC Türkiye Tahkim Günü’ne Katılım Sağladı

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği …

Daha Fazla »
Makaleler

2022 E-Ticaret Hukuku Rehberi

E-ticaret işletmelerinin hak ve yükümlülüklerini etkileyen yeni hükümlerin önemli bir kısmı birincil ve ikincil mevzuatta gerçekleştirilen son değişiklikler ile yürürlüğe …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayınlanmış olup, Yönetmelik ile gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

Bankaların ve Finansman Şirketlerinin Zorunlu Karşılık Oranları TCMB Tarafından Değiştirildi

20 Ağustos 2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ …

Daha Fazla »
Hukuk Bültenleri

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Sınırlandırıldı

16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte …

Daha Fazla »
Etkinlikler

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı Tarafından “Sözleşme ve Uyuşmazlık Yönetimi” Konulu Eğitim Gerçekleştirildi

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak Entertech İstanbul Teknokent bünyesindeki şirketlerle “Sözleşme ve Uyuşmazlık Yönetimi” konulu eğitimde buluştuk. 10 Ağustos …

Daha Fazla »
Etkinlikler

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı Türkiye Denizcilik Zirvesine Katılım Sağladı

Denizcilik sektörünün paydaşlarının geniş katılımıyla Türkiye Denizcilik Zirvesi 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Tersane İstanbul’da düzenlendi. Zirveye denizcilik sendikalarının temsilcileri ve …

Daha Fazla »