Konut Kiraları için Azami Kira Artış Oranının %25 ile Sınırlandırılması 1 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile yalnızca konut kiraları ile sınırlı olarak maddenin yürürlüğe girdiği 11/06/2022 ila 01/07/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilecek kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin uygulanacak azami kira artış oranının %25 olabileceği, yenileme döneminden bir önceki kira dönemine ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasının, belirlenen %25 oranının altında kalması halinde uygulanacak azami kira artış oranının ise %25 oranını geçemeyeceğine ilişkin hukuk bültenimiz 12/06/2022 tarihinde yayınlanmıştı.

15 Temmuz 2023 tarihli, 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” madde 23 hükmü ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde 2 hükmü uyarınca, yine yalnızca konut kiraları bakımından 02/07/2023 ila 01/07/2024 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yenilecek kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin uygulanacak azami artış oranının %25 oranında olabileceği düzenlenmiş olup, böylece konut kirası bedeline ilişkin mevcut %25 azami artış oranına ilişkin sınırlamanın uygulanması 01/07/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konut kira sözleşmesi taraflarının Türk Borçlar Kanunu’nun emredici hükümleri doğrultusunda kira sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerine uygun biçimde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Recent Publications