Gemi Adamları için Günlük Nakdi İaşe Bedeli Net 170 Türk Lirası Olarak Belirlendi

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenen 98 TL iaşe bedelinin artan gıda maddeleri fiyatları karşısında günün koşullarında yetersiz kalması dolayısıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Eylül 2023 tarihli 32296 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin 170 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yürürlüğe giren 170 TL günlük nakdi iaşe bedelinin belirlenmesinde Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin yedinci maddesi “(…) Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon il merkezi tüketici fiyat endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2023 yılı fiyat aritmetik ortalaması, hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri, Yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda hazırlanan beslenmesi listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu esas alınmıştır.

Recent Publications