Anonim ve Limited Şirketlerde En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihi İtibarıyla Artırılıyor

25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) uyarınca anonim şirketler ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarının artırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Düzeltme” uyarınca Karar’ın 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanmak üzere;

• Anonim Şirketler için:

– Anonim şirketlerde 50.000,00 Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250.000,00 Türk Lirası’na yükseltilmesine karar verilmiştir.

– Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000,00 Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarının 500.000,00 Türk Lirası’na yükseltilmesine karar verilmiştir.

• Limited Şirketler için:

– Limited şirketlerde 10.000,00 Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarının 50.000,00 Türk Lirası’na yükseltilmesine karar verilmiştir.

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle anonim şirket ve limited şirketler için güncellenecek en az esas sermaye tutarlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Recent Publications