Fikri Mülkiyet Hukuku

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak; patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet kapsamındaki hukuki korumanın her alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz arasında;

– Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarından kaynaklanan ve yerel mahkemeler, tahkim merkezleri ile WIPO ve ICANN huzurunda görülen yargılamalarda müvekkillerimizi temsil etmek,

– Başta TÜRKPATENT nezdindeki işlemler olmak üzere tamamlanması gereken idari süreçleri müvekkillerimiz adına yürütmek,

– Fikri mülkiyet haklarının tescili ve tescil başvurularına itirazların sunulmasına ilişkin hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi,

– Fikri mülkiyet haklarına ilişkin basit/münhasır lisans ve alt lisans sözleşmeleri ile bağlantılı muhtelif sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

– İnternet ortamında fikri mülkiyet haklarının ihlali, alan adlarının veya benzer alan adlarının kötü niyetli olarak tescil edilmesi (cybersquatting) ve ikinci seviye alan adlarının tescili gibi sebeplerden ileri gelen hukuki uyuşmazlıklar karşısında alınacak aksiyonlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi yer almaktadır.

Son Yayınlar