Vergi Hukuku

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı müvekkillerine ilgili mer’i mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması ve planlanması, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, transfer fiyatlandırması, gümrük mevzuatı ve vergi incelemesi süreçlerinde hukuki destek sağlanması ve müstakbel vergi incelemeleri için gerekli önleyici hukuki aksiyonların alınması da dahil olmak üzere vergi hukukunun birçok alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Son Yayınlar