Bankacılık & Finans

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak, her türlü finansman sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, finansal kiralama sözleşmeleri, faktöring sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin incelenmesi, hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Aşağıda yer alan alanlar başta olmak üzere, ekibimiz bankacılık & finans sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin mevzuata uyumunun sağlanması konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir:

– Teminat Mekanizmaları
– Sınır Ötesi Finansman
– İslami Finansman
– Refinansman

Bununla beraber, finansman anlaşmalarından kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar konusunda da dava ve tahkim süreçlerini müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.

Son Yayınlar