İş Hukuku

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, aşağıdaki konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır:

– İş sözleşmesi ile ibra, ikale ve fesih sözleşmelerinin ve ihtarnamelerin hazırlanması,

– İşletmelerin günlük operasyonları kapsamındaki istihdam ilişkilerine dair talep üzerine hukuki mütalaaların sunulması,

– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dahil olmak üzere hukuka uyumluluk çalışmalarının yürütülmesi,

– Arabuluculuk ve dava süreçlerinin başlamasından önce istihdam ilişkilerinden doğabilecek müstakbel zararların minimize edilmesi.

İlaveten, iş akdinin sona ermesi veya iş kazasının meydana gelmesini müteakip taraflar arasında bir iş uyuşmazlığının meydana gelmesi halinde arabuluculuk ve dava süreçlerinin takip edilmesi konularında da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu kapsamda iş ilişkilerinden kaynaklı hukuki risklerinin yönetiminde müvekkillerimizin insan kaynakları departmanları ve hukuk müşavirleri ile sürekli bazda iş birliği içinde çalışmaktayız.

Son Yayınlar