Enerji & Altyapı

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı olarak enerji projeleri, altyapı, kamu-özel işbirliği (KÖİ) ve yap-işlet-devret (YİD) projelerinde hukuki destek sağlamakta ve müvekkillerimize ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine değin ve sonrasında nihai olarak projenin işletme dönemi dahil olmak üzere projelerin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Elektrik, kömür, petrol ve doğalgaz enerjisi üretimi, dağıtımı ve depolanması alanında faaliyet gösteren şirketler için hukuka uyumluluk süreçleri, ön lisans ve lisans alım ve tadil süreçlerinde, Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) entegrasyon periyodu ile geçici kabul ve kesin kabul aşamalarında danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, EPDK nezdindeki prosedürler için gereken dokümantasyonların hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Bununla beraber; güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve biyokütle enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji temelli santral projelerinin inşası ile bakım ve onarım süreçlerinde de hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda, türbin/santral tedarik sözleşmeleri, enerji tedarik sözleşmeleri ve İnşaat, Mühendislik ve Tedarik Sözleşmeleri (EPC) gibi enerji ve altyapı projelerinde ihtiyaç duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi hususunda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Diğer yandan, enerji ve altyapı projeleri için sıklıkla başvurulan finansman mekanizmalarında yetkin proje finansmanı ekibimiz de finansman süreci için hukuki yol haritasının çizilmesi, finansman dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresini üstlenerek projelerinin yaşam döngüsü boyunca müvekkillerimize kesintisiz bir hukuki destek hizmeti sunmamıza katkıda bulunmaktadır.

Son Yayınlar