Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olacağı Tutar Artırılıyor

28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3) yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankaların kısmi karşılığı bulunan veya karşılıksız çeklere ilişkin ödemekle sorumlu oldukları tutar artırılacaktır.

İşbu hukuk bültenimizin tarihi itibarıyla bankaların kısmi karşılığı bulunan veya karşılıksız çeklere ilişkin ödeme yükümlülüğü 3.000,00 Türk Lirası ile sınırlı olup, söz konusu sorumluluk tutarı Tebliğ hükümleri uyarınca 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren 6.000,00 Türk Lirası olarak uygulanacaktır.

Bankalara çek sunacak olan kişilerin 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak söz konusu artırılmış sorumluluk tutarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

Recent Publications