Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınır Artırılıyor

16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular için geçerli parasal sınırlar artırılarak tüketici hakem heyetleri tarafından görülecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilecektir.

İşbu hukuk bültenimizin tarihi itibarıyla tüketici hakem heyetine başvuru sınırı –son olarak 1 Ekim 2022 tarihli değişiklikle belirlendiği haliyle– 30.000,00 Türk Lirası olmakla birlikte, söz konusu parasal sınır Tebliğ hükmü uyarınca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 66.000,00 Türk Lirası olarak uygulanacaktır. Diğer bir deyişle, dava değeri 66.000,00 Türk Lirası’nın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale gelmektedir.

Tüketici işlemlerine dayanarak hukuki uyuşmazlık prosedürü başlatacak olan kişilerin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak söz konusu artırılmış parasal sınırı göz önünde bulundurarak başvuru stratejilerini belirlemeleri önem ihtiva etmektedir.

Recent Publications