Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı 17. ICC Türkiye Tahkim Günü’ne Katılım Sağladı

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 17. ICC Türkiye Tahkim Günü’ne katılım sağladı. 17. ICC Türkiye Tahkim Günü, avukatlar, hakemler, hakimler, akademisyenler ve hukuk müşavirleri gibi tahkim alanının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Recent Publications