Bankaların ve Finansman Şirketlerinin Zorunlu Karşılık Oranları TCMB Tarafından Değiştirildi

20 Ağustos 2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/24)” ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik uyarınca, zorunlu karşılığa tabi varlıklar için banka ve finansman şirketleri tarafından TCMB nezdinde bulundurulması zorunlu karşılık oranlarının bankalar için yüzde 0 ve finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile bankaların TCMB nezdinde bulundurmaları gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 10 oranından yüzde 0 oranına düşürülmüş; finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranı ise yüzde 10 oranından yüzde 20 oranına çıkartılmıştır. Tebliğ ile yapılan düzenleme 16 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Recent Publications