Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayınlanmış olup, Yönetmelik ile gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek Yönetmelik hükümleri aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmelik’in 11. maddesinin 5. fıkrasına göre, tüketici hakem heyeti başvurusunda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik veya tutarsızlık bulunması durumunda, başvuru sahibine ek bilgi veya belgeleri sunması için yedi günlük süre verilecektir.
  • Yönetmelik’in 26. maddesine göre, taraflardan her biri başvuruda karar verilmeyen hususlara ilişkin nihai kararın tebliğinden itibaren on beş günlük süre içerisinde kararın tamamlanmasının talep edilebilecektir.

1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ise yukarıda bilgilerine yer verilen hükümler haricindeki Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girecek olup, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılacaktır. Yönetmelik’te yer alan Geçici Madde 1 hükmü ile mevcut tüketici hakem heyeti başvurularına işbu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

İşbu hukuk bültenimizin tarihi itibarıyla tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 15.430,00 Türk Lirası olmakla birlikte, söz konusu parasal sınır Yönetmelik değişikliği uyarınca 30.000,00 Türk Lirası olarak güncellenmiş olup, değeri 30.000,00 Türk Lirası’nın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale gelecektir.

Tüketici işlemlerine dayanarak hukuki uyuşmazlık prosedürü başlatacak olan kişilerin 1 Ekim 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik hükümlerini göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri önem ihtiva etmektedir.

Recent Publications