İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Sınırlandırıldı

16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 13 Şubat 2018 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e eklenen geçici madde ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanmasına ve satışına belirli kısıtlamalar getirilmiştir.

Yönetmelik’e eklenen geçici madde ile ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacakları düzenlenmiştir. İlaveten Ticaret Bakanlığı, Yönetmelik ile belirlenen 1 Temmuz 2023 tarihini 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bununla birlikte, 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde Yönetmelik kapsamında araç yaşı ve kilometresi bakımından söz konusu kısıtlamaya tabi olmayacağı da istisnaen düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; (i) Yönetmelik’in yayım tarihi olan 16 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Trafik Sicili’ne ilk defa tescil edilen ve Yönetmelik ile tayin edilen altı ay ve altı bin kilometre sınırının altında olan veya (ii) belirlenen yaş ve kilometre sınırları altında olmakla birlikte, 16 Ağustos 2022 tarihinden önce Trafik Sicili’ne tescil edilmesine rağmen 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satışı yapılmayan otomobil ve arazi taşıtlarının ikinci el olarak pazarlanması veya satışlarının 1 Temmuz 2023 tarihine dek yukarıda açıklanan kısıtlamaya tabi olacağı değerlendirilmektedir.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti ile iştigal eden işletmelerin Yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda ikinci el satış için süre bakımından getirilen sınırlamalar uyarınca satış ve pazarlama işlemlerini tamamlamaları ve gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerine uygun biçimde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Recent Publications