Konut Kiraları için Azami Kira Artış Oranı %25 ile Sınırlandırıldı

11 Haziran 2022 tarihli, 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile yalnızca konut kiraları ile sınırlı olarak maddenin yürürlüğe girdiği 11.06.2022 ila 01.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilecek kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin uygulanacak azami kira artış oranı %25 olarak belirlenmiştir. Yenileme döneminden bir önceki kira dönemine ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasının, belirlenen %25 oranının altında kalması halinde uygulanacak azami kira artış oranı ise %25 oranını geçemeyecektir.

Kira sözleşmesi taraflarının Türk Borçlar Kanunu’nun emredici hükümleri doğrultusunda kira sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerine uygun biçimde hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Recent Publications